Politica de Confidențialitate

Vă mulțumim că ați vizitat acest site web și sperăm că veți fi încântați să aflați mai multe despre www.webtopocket.com și serviciile oferite. Site-ul www.webtopocket.com este un site de prezentare și scopul său este strict de a furniza informații persoanelor interesate de serviciile noastre. Toate drepturile sunt rezervate, conform Legii nr. 18/1996 privind dreptul de autor. Întregul conținut al site-ului, indiferent de natura sa (text, imagini, elemente grafice, software și elemente similare), este proprietatea Uptrust CyberSec SRL. Conținutul site-ului nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în nicio altă formă fără permisiunea scrisă a Uptrust CyberSec SRL.

Prin această „Politică de Confidențialitate”, ne angajăm să oferim utilizatorilor informații clare și cuprinzătoare despre datele pe care le colectăm prin intermediul domeniului www.webtopocket.com și modul în care aceste date sunt stocate și utilizate de compania noastră și partenerii noștri. „Politica de Confidențialitate” explică, de asemenea, cum utilizatorii pot gestiona preferințele legate de navigarea pe internet și politicile privind cookie-urile. Vă informăm și despre drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale. Uptrust CyberSec SRL respectă drepturile de confidențialitate ale persoanelor care vizitează site-ul nostru și comunică cu noi electronic. Am dezvoltat această „Politică de Confidențialitate” pentru a vă informa despre modul în care www.webtopocket.com colectează, utilizează și procesează informațiile personale. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu practicile descrise în această „Politică de Confidențialitate”. Dacă nu sunteți de acord cu această politică de confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați acest site. Ne rezervăm dreptul de a face modificări la această politică de confidențialitate în orice moment. Orice modificări vor fi postate în această politică de confidențialitate și modificările se vor aplica activităților și informațiilor colectate după publicare. Vă încurajăm să revizuiți periodic această politică de confidențialitate pentru a vă asigura că sunteți informat despre orice modificări și modul în care informațiile pot fi utilizate.

Când vizitați site-ul www.webtopocket.com sau utilizați serviciile noastre, ne încredințați informațiile dumneavoastră, dintre care unele pot fi personale sau sensibile. Scopul acestei Politici de Confidențialitate este de a vă arăta ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, depunem toate eforturile pentru a le stoca în siguranță. Nu furnizăm informații terților fără a vă informa. Navigând pe site-ul www.webtopocket.com sau contactându-ne (folosind formularul disponibil pe site), declarați că ați fost informat corespunzător despre politica de prelucrare a datelor personale prin revizuirea acestui document numit Politica de Confidențialitate. Este, de asemenea, esențial și obligatoriu ca utilizatorii să citească acești Termeni și Condiții și Politica de Confidențialitate existentă pe site-ul www.webtopocket.com. Definiții Termeni Site-ul www.webtopocket.com este deținut și operat de UPTRUST CYBERSEC SRL, o entitate legală românească, cu sediul social la Str. Oasului 86-90, Cluj-Napoca, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3760/2015, CIF: 35327235.

Conform Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil în UE din 25 mai 2018), cunoscut sub numele de GDPR, se referă la protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și la libera circulație a acestor date și abrogă Directiva 95/46/CE. Datele personale, așa cum sunt definite de GDPR, înseamnă orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiectul datelor). O persoană fizică identificabilă este aceea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice. Uptrust CyberSec SRL poate schimba această Politică de Confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările acestei Politici sunt valide imediat după notificarea utilizatorilor, pe care o vom face prin afișarea acesteia pe site și/sau prin trimiterea unei notificări prin email. Întrebări și solicitări Dacă aveți întrebări sau nelămuriri legate de prelucrarea datelor dumneavoastră sau dacă doriți să exercitați drepturile legale în ceea ce privește datele pe care le deținem, sau dacă aveți preocupări cu privire la modul în care gestionăm orice problemă de confidențialitate, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la Uptrust CyberSec SRL; la adresa de email: [email protected]. Date personale sau sensibile colectate Informațiile pe care le furnizați voluntar Când utilizați formularul de contact/rezervare sau ne contactați prin telefon, email sau orice alt mijloc, ne furnizați în mod voluntar informațiile pe care le prelucrăm. Aceste informații pot include numele și prenumele dumneavoastră, adresa de email, prenumele și numărul de telefon. Prin furnizarea acestor informații, le stocăm în siguranță și în mod confidențial în baza noastră de date. Nu divulgăm sau transferăm informații terților. Informațiile pe care le colectăm automat Când navigați pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita dumneavoastră la site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul. Aceste informații pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare.

Procesarea Datelor Personale

În ceea ce privește datele pe care ni le oferiți voluntar prin completarea și trimiterea formularelor sau contactându-ne în orice mod, baza legală constă în luarea măsurilor la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 5, alin. 2 lit. a) a Legii nr. 677/2001) și de a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. (1) lit. b) al Regulamentului (UE) 679/2016). Atât conform legislației actuale, cât și conform GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul dumneavoastră nu este necesar în cazul în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea pașilor necesari pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau un interes legitim. În ceea ce privește datele pe care le colectăm automat prin utilizarea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, baza pentru prelucrare este consimțământul. Odată ce ați accesat site-ul, vă dați consimțământul valid pentru prelucrarea datelor. Stocăm datele personale doar pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizită pe site sau ultima interacțiune cu noi, în următoarele scopuri: - pentru a lua măsurile necesare pentru încheierea unui contract;- pentru a răspunde întrebărilor și solicitărilor dumneavoastră;- pentru activități de marketing, dar numai în situația în care v-ați dat consimțământul anterior;- pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim, atât direct cât și prin intermediul colaboratorilor noștri, divulgarea și transmiterea informațiilor personale nu va dezvălui informațiile dumneavoastră unor terțe părți neautorizate, pentru a fi utilizate în scopuri proprii de marketing sau comerciale. Cu toate acestea, este posibil să divulgăm informațiile dumneavoastră entităților următoare: - Furnizorii de servicii. Este posibil să divulgăm informațiile dumneavoastră altor companii partenere Uptrust CyberSec SRL, sau terților care ne furnizează servicii și acționează ca procuratori, cum ar fi companiile care ne ajută la facturare sau trimit email-uri în numele nostru. Aceste entități sunt selectate cu grijă specială pentru a asigura că îndeplinesc cerințele specifice pentru protecția datelor personale. Aceste entități au capacitatea limitată de a utiliza informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât de a ne furniza servicii; Instanțele de judecată, parchetele sau alte autorități publice pentru a respecta legea sau ca răspuns la un proces legal obligatoriu (cum ar fi un mandat de percheziție sau o decizie judecătorească); Alte părți cu consimțământul sau instrucțiunile dumneavoastră. În plus față de dezvăluirile descrise în această Politică de Confidențialitate, este posibil să transmitem informațiile la terți cărora le-ați dat consimțământul sau ați solicitat să facem o astfel de dezvăluire. În prezent, NU transferăm datele dumneavoastră în țări din afara Uniunii Europene. Dacă schimbăm politica, vă vom informa în mod corespunzător, vă vom prezenta garanțiile asociate și vă vom cere consimțământul.

Drepturile subiectului datelor

Dreptul de a retrage consimțământul. Dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ, puteți retrage consimțământul în orice moment și gratuit trimițând un e-mail la [email protected] Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Conform Regulamentului GDPR, subiectul datelor are dreptul de a depune o plângere (art.77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul său din Bdul Gheorghe Magheru nr. 28 -30, sector1, București, cod poștal 0103336, email: [email protected] sau să adreseze justiția (art.79).

Dreptul de a merge în instanță

Dreptul de acces. Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea dacă se prelucrează sau nu date personale care vă privesc, și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la acele date personale.Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor personale incorecte care vă privesc. În unele cazuri, s-ar putea să nu putem căuta datele dumneavoastra personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în cererea dumneavoastră. Un exemplu de date personale pe care nu le putem căuta când furnizați numele și adresa de email este datelor colectate prin cookie-uri de către browserul dumneavoastră. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica ca subiect al datelor, nu vom putea respecta cererea dumneavoastră decât dacă furnizați informații suplimentare pentru a facilita identificarea.Ținând cont de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a avea datele personale incomplete completate, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat). În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, consimțământul a fost retras și nu există altă bază legală pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze prelucrării, datele personale au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor personale care vă privesc fără întârzieri nejustificate.Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea prelucrării în următoarele situații: contestați exactitatea datelor personale pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor personale; prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor personale și solicitați în schimb restricționarea utilizării lor; nu mai avem nevoie de datele personale pentru scopurile prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță; v-ați opus prelucrării în temeiul articolului 21(1) al GDPR în așteptarea verificării dacă motivele noastre legitime prevalează asupra dumneavoastră.Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele personale care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator fără obstacole din partea noastră dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ conform articolului 6(1)(a) sau articolul 9(2)(a) sau pe un contract conform articolului 6(1)(b) și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar în mod semnificativ. Nu aveți acest drept dacă decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și un operator de date, este autorizată de legea Uniunii sau a statului membru la care este supus operatorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților dumneavoastră și intereselor legitime, sau se bazează pe consimțământul dumneavoastră explicit. Pentru toate drepturile sau orice întrebări legate de aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin email la [email protected] pentru toate informațiile necesare.

SECURITATEA DATELOR TALE

Am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea datelor personale: Politici dedicate: Adoptăm și revizuim regulat practicile și politicile de prelucrare a datelor pentru protecția datelor clienților noștri și a altor persoane, inclusiv măsuri de securitate fizică și electronică, pentru a proteja sistemele noastre de acces neautorizat și alte amenințări potențiale la securitate. Monitorizăm continuu aplicarea politicilor noastre de protecție a datelor personale și asigurăm conformitatea cu legile de protecție a datelor. Minimizarea datelor: Ne asigurăm că datele personale pe care le prelucrăm sunt limitate la ceea ce este necesar, adecvat și relevant pentru scopurile menționate în această notificare. Restricționarea accesului: Limităm strict accesul la datele personale pe care le prelucrăm la angajați, colaboratori și alte persoane care necesită acces pentru a le prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane sunt supuse obligațiilor stricte de confidențialitate, și nu vom ezita să le tragem la răspundere și să încheiem colaborarea dacă nu respectă politicile de protecție a datelor. Măsuri tehnice specifice: Utilizăm tehnologii pentru a ne asigura că clienții noștri și alte persoane sunt încrezători că securitatea datelor lor este protejată. Pentru a proteja securitatea datelor dumneavoastră, recomandăm să nu utilizați stații de lucru publice nesecurizate sau stații de acces partajate și să nu înmânați documente pe hârtie care conțin datele sau parolele dumneavoastră altora. Backup-uri și audituri de securitate: Menținem backup-uri regulate ale datelor, stocate în siguranță. Toate echipamentele tehnice folosite pentru prelucrarea datelor personale sunt securizate și actualizate pentru a proteja datele. De asemenea, efectuăm audituri de securitate regulate ale sistemelor informatice folosite pentru prelucrarea datelor personale ale clienților și altor persoane. Verificarea exactității datelor: Din când în când, vă putem solicita să confirmați exactitatea și/sau actualitatea datelor personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Instruirea angajaților: Oferim instruire și testare continuă angajaților și colaboratorilor noștri cu privire la legislația de protecție a datelor și cele mai bune practici. Anonimizarea datelor: În conformitate cu legea, anonimizăm/pseudonimizăm datele personale pe care le prelucrăm, asigurând că persoanele la care se referă datele nu pot fi identificate. Controlul furnizorilor: Includem clauze în contractele cu cei care prelucrează date în numele nostru (procesatori de date) sau împreună cu noi (alți controlori – controlori asociați) pentru a asigura protecția datelor pe care le prelucrăm, în conformitate cu cerințele legale.

MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Dacă considerăm că o modificare a regulilor de confidențialitate este necesară, vom publica acele modificări pe această pagină pentru a vă informa despre tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări despre politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți la [email protected].